Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Ένας αναρχικός στην εκκλησία..Πάει ένας αναρχικός στην εκκλησία για πρώτη φορά στη ζωή του. Μετά το
πάτερ ημών, σταυροκοπιούνται όλοι αλλά αυτός τίποτα, οπότε του λέει μια
κύρια που ήταν δίπλα του:
-Τον σταυρό σου…
και απαντάει ο αναρχικός:
-Την Παναγία σου!