Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2009

Jesus and da Lazarus miracle!

Είναι ο Χριστός έξω από το τάφο του Λαζάρου.. μαζεμένος κόσμος....έτοιμοι να παρακολουθήσουν το θαύμα...

κάνει ο Ιησούς: "Λάζαρε δεύρω εξω!"...
τίποτα....
ο κόσμος αρχίζει και παραξενεύεται

"Λάζαρε δεύρω έξω!!"...
πάλι τίποτα...
ο κόσμος έχει αρχίσει τα μουρμουρητά...

"Λάζαρε δευρω έξω!!!!"....
πάλι τίποτα...
ο κόσμος αρχίζει να φεύγει... ακούγονται και κάτι σφυρίγματα..

οπότε νευρίαζει ο Ιησούς και μπαίνει μέσα στον τάφο... μετά από ένα λεπτό βγαίνει και λέει στο κόσμο που περίμενε...

"Ρε σεις, αυτός έχει πεθάνει!!!"